Hart Backbord - kannst Du mitsingen

Kaleleonalani

Welo ana e ka hae Hawai`i
Häli`i lua i ka `ili kai
E ha`i mai ana i ka lono
Ke kuini Emalani ko luna

Kaleleonälani kou inoa
A he hiwahiwa `oe na ka lähui
A he lani `oia la no `oukou
A he milimili ho`i na mäkou

A waho o na nalu o Kölea
`Ike `ia i ka nani o Kahului
`A`ohe mea nani `ole o laila
Ua nu`a ka lehua `au i ke kai

Ui a`e nei Emalani
Pehea mai la `oukou
Ka manawa kupono këia
E nä hoa hele o ke kai loa

Unsere Partner